HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁCH LY XÃ HỘI

HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU THỜI GIAN THỰC HIỆN CÁCH LY XÃ HỘI

Lượt xem:

Thực hiện công văn số 1398/BGDĐT-GDTC ngày 23/4/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc hướng dẫn các điều kiện đảm bảo an toàn cho học sinh đi học trở lại và xử trí các trường hợp nghi ngờ mắc Covid-19 trong trường học ; Công văn số 513/ SGDĐT- VP ngày 23 tháng 4 năm 2020 của Sở Giáo Dục và Đào tạo Đăk Lăk về [...]
Hướng dẫn dạy học HK2, NH 2019-2020

Hướng dẫn dạy học HK2, NH 2019-2020

Lượt xem:

[...]