Tiêu chí đánh giá giờ dạy mới

Lượt xem: Lượt tải:


Thông tin Nội dung
Số ký hiệu 02/CV/HBT
Ngày ban hành 03/11/2017
Loại văn bản Báo cáo, Chỉ thị, Công văn, Kế hoạch, Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, Thông tư, Tờ trình, Văn bản khác,
Trích yếu
Xem văn bản Không có
Tải về