• Lê Văn Thọ
 • Ban Giám Hiệu
 • Hiệu trưởng
 • 0905413151
 • mtdn_trang@yahoo.com.vn
 • - Chủ tài khoản, phụ trách chung và thực hiện các nhiệm vụ của Hiệu trưởng theo Điều lệ trường THPT, là người chịu trách nhiệm trước Giám đốc Sở GD&ĐT về toàn bộ công tác quản lý nhà trường theo chế độ trường chuẩn. - Trực tiếp phụ trách công tác chính trị tư tưởng, công tác tổ chức cán bộ, giáo viên, nhân viên và công tác tuyển sinh, phân lớp; kế hoạch tài chính; thi đua - khen thưởng. - Chỉ đạo công tác đánh giá xếp loại CB,VC, LĐ theo chuẩn nghề nghiệp, xếp loại VC. - Thực hiện công tác xã hội hoá giáo dục của nhà trường. - Chịu trách nhiệm Website của trường. - Nhận hồ sơ học sinh chuyển đi, chuyển đến. - Phụ trách báo cáo cho các phòng TCCB, Kế hoạch – Tài chính và Văn phòng Sở.
 • Nguyễn Quang Minh
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0905199693
 • minht.buonho@gmail.com
 • - Là phó chủ tài khoản, cùng Hiệu trưởng đôn đốc theo dõi thực hiện các khoản thu ngoài ngân sách. - Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác chuyên môn và trực tiếp chỉ đạo thực hiện, giải quyết công việc cụ thể như sau: - Lập kế hoạch chỉ đạo các hoạt động của Tổ, nhóm chuyên môn trong năm học, từng học kì, từng tháng như: Nội dung sinh hoạt chuyên môn, đổi mới PPGD, tổ chức bồi dưỡng học sinh giỏi, nâng cao kiến thức cho học sinh, phụ đạo học sinh yếu kém. - Phân công giảng dạy (trên cơ sở tham khảo ý kiến của Tổ CM, BGH). Phân công dạy thay giáo viên nghỉ dài hạn; chỉ đạo các tổ chuyên môn xây dựng các loại kế hoạch, phân công dạy thay hợp lí; Kiểm tra và lập bảng thừa giờ cho giáo viên; Sắp xếp TKB của các buổi học chính khóa, phụ đạo; chỉ đạo các hoạt động chuyên đề, nghiên cứu khoa học, viết sáng kiến kinh nghiệm, hội thảo, tập huấn chuyên môn nghiệp vụ. - Chỉ đạo hoạt động kiểm tra đánh giá học sinh, quản lý phần mềm SMAS và phần mềm Smart test; Thống kê, tổng hợp các số liệu học sinh, lưu đề kiểm tra 01 tiết, phân công coi kiểm tra và chỉ đạo coi thi, kiểm tra tập trung trong trường. Xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra các cuộc thi về văn hóa các cấp, công tác tuyển sinh ĐH - CĐ đối với học sinh. - Đề xuất các biện pháp quản lý để nâng cao chất lượng dạy học, chất lượng mũi nhọn, chất lượng đại trà, chủ động xây dựng kế hoạch tổ chức các kỳ thi của trường trong năm học. - Kiểm tra và ký nhận xét các hồ sơ: Học bạ k12, Hồ sơ tổ chuyên môn. Kiểm tra, ký xác nhận việc thực hiện nề nếp sổ đầu bài. - Làm phó chủ tịch Hội đồng thi đua – khen thưởng, Hội đồng nâng lương; Tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên về trình độ nghiệp vụ, tinh thần trách nhiệm của giáo viên trong công tác chuyên môn để Hiệu trưởng nhận xét, đánh giá công chức, viên chức hàng năm. - Lập các báo cáo về các công việc phụ trách theo định kì và thực hiện các công tác khác theo yêu cầu của Hiệu trưởng. - Phụ trách báo cáo cho các phòng: GDTrH, KTKĐCL, GDCN -Trực để giải quyết công việc và tiếp công dân các ngày thứ Ba và thứ Bảy hàng tuần. Ký các hồ sơ, văn bản khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
 • Trương Tuyên
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0963330056
 • truongtuyen1965@gmail.com
 • Trực tiếp chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về công tác HSSV và các lĩnh vực Văn – Thể - Mỹ - Lao động, công việc cụ thể sau: - Xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra các cuộc thi: pháp luật, văn hóa văn nghệ , thể dục thể thao, phòng chống TNXH, ATGT, giáo dục giới tính, ...đối với CBGVNV và học sinh. - Phụ trách công tác giáo dục lao động vệ sinh môi trường (xây dựng kế hoạch và chỉ đạo việc tổ chức giáo dục ý thức giữ gìn vệ sinh trong trường, chỉ đạo phân công lao động các lớp). - Chịu trách nhiệm trực tiếp trước Hiệu trưởng về công tác bảo vệ trật tự an ninh, phòng cháy, chữa cháy trong khu vực nhà trường; - Xây dựng kế hoạch năm, học kì, tháng, tuần và các kế hoạch khác, tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết những công việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ được phân công; -Theo dõi công tác chủ nhiệm lớp, kiểm tra sổ đầu bài. - Làm phó chủ tịch Hội đồng TĐ - KT; Tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên trong công tác chủ nhiệm, và giáo viên để Hiệu trưởng nhận xét đánh giá công chức, viên chức hàng năm. - Liên hệ chặt chẽ với Ban đại diện CMHS để thống nhất kế hoạch phối hợp giáo dục giữa gia đình và nhà trường. - Trưởng ban vì sự tiến bộ phụ nữ, thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. -Sơ kết tổng kết công tác được phân công, báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng, học kì, năm học và trong các cuộc họp của nhà trường . - Phụ trách báo cáo cho phòng: CTTT. -Trực để giải quyết công việc và tiếp công dân các ngày thứ Tư và thứ Sáu hàng tuần. Ký các hồ sơ, văn bản khi được Hiệu trưởng ủy quyền.
Nguyễn Tam Nga
 • Nguyễn Tam Nga
 • Ban Giám Hiệu
 • Phó hiệu trưởng
 • 0989249098
 • tamnga@gmail.com
 • Là người chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về hoạt động sau: - Lập kế hoạch kiểm tra nội bộ theo nhiệm vụ năm học (kiểm tra đánh giá giáo viên; xây dựng kế hoạch tổ chức thi Giáo viên giỏi cấp cơ sở, kế hoạch dự giờ thao giảng), đánh giá giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp; Bồi dưỡng thường xuyên; Lập kế hoạch chỉ đạo kiểm tra giáo án, hồ sơ giáo viên; Phụ trách công tác CNTT trong nhà trường; công tác kiểm định CLGD (2017 – 2018); Xây dựng kế hoạch, tổ chức, chỉ đạo và kiểm tra các cuộc thi về chuyên môn, nghiệp vụ đối với giáo viên. - Giúp Hiệu trưởng phụ trách cơ sở vật chất, lao động hướng nghiệp, dạy nghề, công tác khuyến học, thay mặt Hiệu trưởng điều hành hoạt động của nhà trường khi được uỷ quyền và thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được phân công. - Xây dựng kế hoạch năm, học kì, tháng, tuần và các kế hoạch khác, tham mưu đề xuất thực hiện các nhiệm vụ, giải quyết những công việc và chịu trách nhiệm trước Hiệu trưởng về những nhiệm vụ được phân công; - Lập kế hoạch, tham mưu trong việc quy định trách nhiệm sử dụng và bảo quản cơ sở vật chất và tài sản của nhà trường. Bảo quản lớp học, bàn ghế, hệ thống điện, sử dụng đồ dùng thí nghiệm, thư viện, phòng máy. - Quy định trách nhiệm đền bù với những tài sản bị hư hỏng mất mát. Tham mưu cho Hiệu trưởng việc sửa chữa, mua sắm các trang thiết bị mới, cơ sở vật chất của nhà trường - Làm phó chủ tịch Hội đồng TĐ - KT; Tham mưu việc nhận xét đánh giá giáo viên trong công tác chủ nhiệm, và giáo viên để Hiệu trưởng nhận xét đánh giá công chức, viên chức hàng năm. - Sơ kết tổng kết công tác được phân công, báo cáo Hiệu trưởng hàng tháng, học kì, năm học và trong các cuộc họp của nhà trường . - Phụ trách báo cáo cho các phòng: CNTT, T. Tra, GDTX -Trực để giải quyết công việc và tiếp công dân các ngày thứ Hai và thứ Năm hàng tuần. Ký các hồ sơ, văn bản khi được Hiệu trưởng ủy quyền.