KH viết và chấm SKKN năm học 2019-2020

KH viết và chấm SKKN năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
HD xep loai tiet day trong so Đầu bài

HD xep loai tiet day trong so Đầu bài

Lượt xem:

[...]
Hướng dẫn nâng lương cua Sở

Hướng dẫn nâng lương cua Sở

Lượt xem:

[...]
Quy chế nâng lương trước thời hạn

Quy chế nâng lương trước thời hạn

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch thi HK1 năm học 2019-2020

Kế hoạch thi HK1 năm học 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Mẫu kiểm điểm cá nhân, nhận xét nơi cư trú

Mẫu kiểm điểm cá nhân, nhận xét nơi cư trú

Lượt xem:

[...]
Quy chế cộng trừ điểm 2019-2020

Quy chế cộng trừ điểm 2019-2020

Lượt xem:

[...]
Kế hoạch tháng 12/2019

Kế hoạch tháng 12/2019

Lượt xem:

[...]
Mẫu đơn đề nghi nâng lương

Mẫu đơn đề nghi nâng lương

Lượt xem:

[...]
Cập nhận Văn bằng, chứng chỉ

Cập nhận Văn bằng, chứng chỉ

Lượt xem:

[...]
Thống kê KTTT Các môn: Lý, Văn, Sinh, GDCD

Thống kê KTTT Các môn: Lý, Văn, Sinh, GDCD

Lượt xem:

[...]
Lịch tuần từ 11-17/11/2019

Lịch tuần từ 11-17/11/2019

Lượt xem:

[...]
Trang 1 / 512345 »