Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/TT-HBT 03/11/2017 Báo cáo, Chỉ thị, Công văn, Kế hoạch, Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, Thông tư, Tờ trình,
02/CV/HBT 03/11/2017 Báo cáo, Chỉ thị, Công văn, Kế hoạch, Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, Thông tư, Tờ trình, Văn bản khác,
4622/BGDĐT-CNTT 20/09/2016 Công văn, Công văn số 4622/BGDĐT-CNTT về việc hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ CNTT năm học 2016 – 2017