Số ký hiệu Ngày ban hành Loại văn bản Trích yếu
01/TT-HBT 03/11/2017 Báo cáo, Chỉ thị, Công văn, Kế hoạch, Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, Thông tư, Tờ trình,
02/CV/HBT 03/11/2017 Báo cáo, Chỉ thị, Công văn, Kế hoạch, Luật, Nghị định, Nghị quyết, Quyết định, Thông báo, Thông tư, Tờ trình, Văn bản khác,
53/2012/TT-BGDĐT 20/12/2012 Thông tư, Thông tư quy định về tổ chức hoạt động, sử dụng thư điện tử và cổng thông tin điện tử tại sở giáo dục và đào tạo, phòng giáo dục và đào tạo và các cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên