Quyết định của Hiệu trưởng Trường THPT Hai Bà Trưng

Lượt xem:

Đọc bài viết

Huong-dan-nhiem-vu-QLCL-nam-hoc-2020-2021
Nhấn vào từ Download Now bên dưới để tải về

BChop-PHHS-DAU-NAM-năm-hoc-2021-2022

Chuong-trinh-HN-PHHS-truong-2021-2022

Chuong-trinh-Hop-HĐSP-tháng-9.2021

Chuong-trinh-Le-Khai-giang-2021-2022

HUONG-DAN-NHIEM-VU-GDQPAN-NAM-HOC-2021-2022

ke-hoach-day-hoc-truc-tuyen-nam-hoc-2021-2022

Ke-hoach-giao-duc-nam-hoc-2021-2022

Ke-hoach-tưng-thang-nam-hoc-2021-2022

Ke_hoach_cong_tac_phap_che_2021-2022_THPT_Hai_Ba_Trung

Kết-luận-của-HT-họp-HĐSP-ngày-02.10.2021

Kết-quả-kiểm-tra-Bồi-dưỡng-thường-xuyên-2021

Mẩu-danh-sách-điều-tra-đối-tượng-tiêm-covid-19

Nghi_quyet_DHCMHS_2021_-_2022

Phan-cong-phu-trach-soan-thao-bao-cao-cap-tren-trong-BGH

QC-đanh-gia-xep-loai-CBVCNLD-nam-hoc-2021.2022

QD-Ban-hanh-Quy-che-DGXL

QD-ban-chi-dao-lam-Ho-so-thi-NPT-2021

QĐ-GVCNTKHĐTCM-2021-2022

QD-HĐ-xet-lên-lop-sau-kiem-tra-lai-2021

QĐ-KET-QUA-PHAN-LOẠI-VIEN-CHUC-NAM-HOC-2020-2021

QD-khao-thi-sao-in-de-thi

QD-to-Tu-van-Giam-thi-nam-hoc-2021-2022

QD_thanh_lap_To_PC_2021-2022

QUYET-DINH-DAY-HOC-TRUC-TUYEN-2021-2022

Quyet-định-phân-công-nhiệm-vụ-năm-học-2021-2022