HỘI NGHỊ ĐIỂN HÌNH TIÊN TIẾN GIAI ĐOẠN 2015-2020 TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Chiều ngày 20 tháng 6 năm 2020, trường THPT Hai Bà Trưng tổ chức Hội nghị điển hình tiên tiến nhằm phát huy tổng kết, đánh giá kết quả thành tựu và tác động của phong trào thi đua yêu nước trong năm năm qua( 2015-2020). Đồng thời biểu dương khen thưởng các tập thể, cá nhân,các tấm gương điển hình tiên tiến.
Tham dự Hội nghị có Thầy Lê Văn Thọ, Bí thư Đảng bộ – Hiệu trưởng nhà trường; Thầy Nguyễn Tam Nga – Phó Bí Thư Đảng bộ, Thầy Nguyễn Quang Minh – Phó Hiệu Trưởng nhà Trường ; Thầy Trương Tuyên – Phó Hiệu trưởng nhà trường; Thầy Võ Kim Đồng- Chủ tịch Công đoàn trường cùng quý Thầy Cô giáo, cán bộ nhân viên trong toàn trường.

Toàn cảnh Hội nghị

Trong giai đoạn 2015 – 2020, các phong trào thi đua của ngành giáo dục được diễn ra thường xuyên, liên tục, sôi nổi, rộng khắp với nhiều hình thức đa dạng, phong phú, bám sát nhiệm vụ của ngành, các sự kiện chính trị trọng đại diễn ra trong năm. Trọng tâm thi đua là “Dạy tốt, học tốt”, “Đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Bên cạnh đó, phong trào thi đua xây dựng “Công dân, cơ quan, đơn vị kiểu mẫu”, “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, thi đua “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo”… cũng được triển khai mạnh mẽ và đạt nhiều kết quả.
Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thầy Võ Kim Đồng- Chủ tịch Công đoàn nhà trường nhà trường báo cáo tổng kết phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm năm ( 2015-2020) và đề ra phương hướng nhiệm vụ trong năm năm ( 2020-2025).
Hưởng ứng và thực hiện các phong trào trọng tâm Ngành, kết quả trong 5 năm qua, tập thể nhà trường đã đạt được những kết quả sau :
a. Về tập thể:
– Chi bộ: 5 năm liền đạt “Trong sạch vững mạnh” trong đó năm 2019 “Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ”
– Nhà trường: 5 năm liền đạt “Tập thể lao động tiên tiến” trong đó năm 2018 đạt danh hiệu “Tập thể lao động xuất sắc”
– Công đoàn: 5 năm liên đạt “Vững mạnh xuất sắc”
Tổ chức Công đoàn 5 năm liền được tổ chức Công đoàn Giáo dục và Liên đoàn Lao động tỉnh đánh giá là đơn vị Công đoàn vững mạnh Xuất sắc.
b. Về cá nhân cán bộ giáo viên:
– 100% cán bộ GV, CNV và các em học sinh nhận thức đúng ý nghĩa các phong trào thi đua và các cuộc vận động đạt hiệu quả cao. Trong các đợt thao giảng 100% giáo viên xếp loại Khá và Giỏi.
– 100% cán bộ GV, CNV nữ đạt danh hiệu “Giỏi việc nước –Đảm việc nhà”
– Nhà trường đã cử đầy đủ CBGV tham gia các lớp bồi dưỡng giáo viên trong 5 năm qua đạt kết quả cao.


Thầy Võ Kim Đồng- Chủ tịch Công đoàn nhà trường báo cáo tổng kết
phong trào thi đua và công tác khen thưởng trong năm năm ( 2015-2020).

Hội nghị cũng đã nghe qua phần báo cáo tham luận của Cô Nguyễn Thị Kim Hạnh, đại diện các cá nhân điển hình tiên tiến trình bày trước Hội nghị và các thành tích đạt được trong năm năm qua( 2015-2020)

Cô Nguyễn Thị Kim Hạnh báo cáo tham luận trước Hội nghị.

Cũng trong hội nghị các đại biểu đã tham gia thảo luận góp ý về về Công tác thi đua khen thưởng và đề xuất một số giải pháp như sau:
– Cán bộ giáo viên cần phấn đấu thường xuyên để đạt được nhiều thành tích cao hơn trong thời gian tới,
– Hội đồng thi đua khen thưởng cần đưa ra tiêu chí để bình chọn thi đua.

Cô Hồ Thị Liên, TTCM Tổ Sinh học phát biểu thảo luận trong Hội nghị.


Cô Dương Thị Tuyết, TTCM Tổ Ngữ văn phát biểu hưởng ứng phong trào thi đua.

Phát biểu tại hội nghị, Thầy Lê Văn Thọ, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường ghi nhận và biểu dương những thành tích mà tập thể nhà trường đã đạt được trong thời gian qua; đồng thời đề nghị: Trong thời gian tới CBCNVC cần hoàn thành tốt công việc được giao với tinh thần và trách nhiệm cao, đẩy mạnh phong trào thi đua hằng năm để nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, chú trọng đến vấn đề sức khỏe của học sinh và thực hiện công tác dạy tốt học tốt, thực hiện hiệu quả chương trình giáo dục phổ thông mới.
Các sáng kiến kinh nghiệm cần đưa ra những giải pháp ưu việt nhất nhằm nâng cao chất lượng giáo dục trong giai đoạn 2020-2025 và những năm tiếp theo…


Thầy Lê Văn Thọ- Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường phát biểu trong Hội nghị.
Trong thời gian tới, Nhà trường cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về thi đua ái quốc. Nâng cao nhận thức về vai trò, vị trí công tác thi đua khen thưởng trong toàn ngành. Xây dựng kế hoạch, xác định nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thi đua cụ thể, phù hợp với tình hình thực tiễn của đơn vị; thường xuyên kiểm tra, phát hiện và biểu dương kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến.
Thực hiện công tác thi đua khen thưởng phải gắn với xây dựng môi trường giáo dục lành mạnh “xanh, sạch, đẹp, an toàn”, gắn với thực tiễn và yêu cầu của đơn vị trong từng giai đoạn, quan tâm biểu dương, khen thưởng những cán bộ, giáo viên có thành tích xuất sắc, đặc biệt là những giáo viên trực tiếp giảng dạy. Quan tâm bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo; thực hiện tốt cuộc vận động và phong trào thi đua “đổi mới, sáng tạo trong dạy và học”. Tiếp tục làm tốt phong trào xã hội hoá trong công tác thi đua khen thưởng để tạo thêm nguồn lực khuyến khích, động viên những tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong thi đua “dạy tốt, học tốt”.

Hội nghị đã kết thúc thành công tốt đẹp với nhiều hứa hẹn trong năm học mới.

Một số hình ảnh khác tại Hội nghị


Các tập thể điển hình tiên tiến giai đoạn ( 2015-2020) nhận giấy khen do Hiệu trưởng nhà trường tặng.


Các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn ( 2015-2020) nhận giấy khen do Hiệu trưởng nhà trường tặng.


Các cá nhân điển hình tiên tiến giai đoạn ( 2015-2020) nhận giấy khen do Hiệu trưởng nhà trường tặng.

Thực hiện: Ban truyền thông