Danh sách HS đã đăng kí thi lại hè 2021

Lượt xem:

Đọc bài viết

Vẫn còn 1 số học sinh chưa đăng kí. Đề nghị các em lên trường gặp thầy Nga (PHT) để đăng kí (trước ngày 15/08/2021).
Ngày 16/08/2021 nhà trường công bố danh sách và sơ đồ phòng thi.