ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Lượt xem:

Đọc bài viết

Sáng ngày 14/7/2020, trường THPT Hai Bà Trưng tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ II. Đây là một hoạt động chính trị quan trọng nhất của nhà trường trong năm năm qua, nhằm tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất 2015 – 2020 và vạch ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Những thảo luận trong Đại hội chính là nền tảng, định hướng cho sự phát triển của nhà trường trong năm năm tới.
Về tham dự đại hội có các đại biểu:
– Ông Phạm Phú Lộc, Phó bí thư thị ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Buôn Hồ.
– Ông Đoàn Văn Tân, Ủy viên Ban thường vụ, chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thị ủy.
– Ông Nguyễn Đình Quang, Phó ban tổ chức thị ủy.
– Ông Nguyễn Văn Hùng, Phó chánh văn phòng thị ủy.
– Thầy giáo Nguyễn Đình Điệp, Phó bí thư Đảng bộ, Phó hiệu trưởng trường THPT Buôn Hồ và Cô giáo Nguyễn Thị Minh Tâm, Phó bí thư Đảng bộ, Phó Hiệu trưởng trường THPT Huỳnh Thúc Kháng.
Ngoài ra còn có 45 đồng chí Đảng viên, là giáo viên của trường THPT Hai Bà Trưng cùng tham dự Đại hội.
Hiện nay, trong toàn Đảng bộ có 45 Đảng viên, có 3 đồng chí Đảng viên dự bị. Trong đó Đảng viên nữ là 26 người, Đảng viên Nam là 19 người. Đảng bộ trường THPT Hai Bà Trưng với cơ cấu tổ chức được sắp xếp hợp lí, công tác cán bộ đi vào nền nếp, công tác giáo dục ổn định, hoạt động đổi mới PPDH, nghiên cứu khoa học trong CBGV và HS được quan tâm đúng mức, việc ứng dụng công nghệ có hiệu quả ; an ninh, trật tự và an toàn trong nhà trường được đảm bảo. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm đúng mức, nội bộ nhà trường đoàn kết thống nhất ; cán bộ, học sinh đồng thuận, triển khai đầy đủ và kịp thời các chủ trương, nghị quyết của cấp ủy cấp trên.


Toàn cảnh đại hội

Tại Đại hội, các đại biểu đã nghe đồng chí Lê Văn Thọ- Bí thư Đảng bộ thông qua dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đồng chí Nguyễn Tam Nga, phó bí Đảng bộ cũng thông qua chương trình của Đảng bộ trong năm năm tới.

Thầy Lê Văn Thọ, Bí Thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường thông qua dự thảo báo cáo chính trị nhiệm kỳ 2015 – 2020.

Mục tiêu chủ yếu của nhiệm kỳ tới được nhấn mạnh là việc phát triển chất lượng đội ngũ, nâng cao chất lượng giáo viên và chất lượng dạy học của nhà trường. Mục tiêu cụ thể là đưa trường THPT Hai Bà Trưng trở thành trường chuẩn Quốc gia ở giai đoạn I. Nhà trường sẽ đổi mới phương thức dạy học và đánh giá theo tinh thần nghị quyết số 29 của BCH Trung Ương Đảng và kết luận số 51 của Ban Bí thư ngày 30 tháng 5 năm 2019. Đồng chí Lê Văn Thọ- Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường khẳng định trước đại hội sẽ xây dựng thành công và đưa vào hoạt động một số câu lạc bộ trong thời gian sắp tới nhằm tạo môi trường cho học sinh trải nghiệm, sáng tạo, vận dụng các kiến thức đã học vào thực tiễn.

Thầy Nguyễn Tam Nga, phó bí Đảng bộ thông qua chương trình của Đảng bộ trong năm năm tới ( nhiệm kỳ 2020-2025).

Phát biểu tại đại hội, Ông Phạm Phú Lộc, Phó bí thư Thị Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Buôn Hồ đã có những ý kiến chỉ đạo như sau:
– Đánh giá cao báo cáo của Đại hội, đã nêu được những thành công và đồng thời cũng nhìn nhận rõ một số hạn chế của Đảng bộ và đưa ra biện pháp khắc phục trong nhiệm kỳ tới. Đồng chí cũng ghi nhận điều đáng mừng là chất lượng dạy học của nhà trường mỗi lúc một cao hơn, cơ sở vật chất của nhà trường ngày một khang trang, việc phát triển cơ sở vật chất và cơ sở Đảng đã đạt mục tiêu đề ra.
– Đồng chí cũng chỉ ra thêm một vài khó khăn và hạn chế của Đảng bộ nhà trường như: chất lượng tuyển sinh đầu vào còn thấp so với mặt bằng chung của tỉnh, tuy nhiên nhà trường vẫn chưa có những chương trình mang tính sáng tạo để thu hút học sinh tham gia. Tinh thần phê bình và tự phê bình còn thấp đối với các Đảng viên trẻ.
– Giáo dục Việt Nam đang đổi mới theo hướng hiện đại hóa, yêu cầu nhà trường phải tiếp cận nhanh với công nghệ dạy học mới thích ứng với yêu cầu của thời đại mới.
• Có sáu điều cần lưu ý mà đồng chí Phạm Phú Lộc nhấn mạnh:
– Cần đẩy mạnh thi đua yêu nước học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh.
– Duy trì và phát triển chất lượng, tăng cường đề phòng và ngăn không cho tệ nạn xâm nhập vào học đường.
– Chú ý thực hiện nghị quyết số 29 của Ban Chấp Hành Trung Ương Đảng về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng nhu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế, đã được Hội nghị Trung Ương 8 (khóa XI) thông qua và kết luận số 51 ngày 30/5/2019 của Ban bí thư về việc tiếp tục thực hiện nghị quyết Hội nghị Trung Ương 8 khóa XI.
– Đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng bộ, tạo điều kiện tốt cho các tổ chức Đoàn, công đoàn, nữ công …
– Tranh thủ các nguồn vốn để xây dựng trường trong đó có quỹ hội phụ huynh.
– Chọn người thật xứng đáng bầu vào Ban Chấp Hành Đảng bộ đảm bảo có tính kế thừa đồng thời cũng chọn những người Đảng viên tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Buôn Hồ lần thứ 16.


Ông Phạm Phú Lộc, Phó bí thư Thị Ủy, Chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân thị xã Buôn Hồ phát biểu chỉ đạo trong đại hội.

Về phía các Chi bộ trong nhà trường cũng trình bày báo cáo tổng kết của Chi bộ và có nhiều ý kiến đóng góp cho Đảng bộ. Đáng chú ý có góp ý của Chi bộ 2 đề nghị Đảng bộ tạo điều kiện để giáo viên giao lưu học hỏi với các trường có năng lực cao trong việc bồi dưỡng học sinh giỏi và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học – kỹ thuật. Chi bộ 2 cũng đề xuất trong năm tới 100% giáo viên phải viết chuyên đề bồi dưỡng học sinh giỏi và nghiên cứu khoa học – kỹ thuật.
Phần quan trọng của đại hội là công tác nhân sự. Danh sách nhân sự cho nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm có 8 đồng chí gồm: Lê Văn Thọ, Nguyễn Tam Nga, Nguyễn Văn Minh, Hà Đức Kim, Hoàng Bá Khuyến, Hồ Thị Liên, Nguyễn Văn Dĩnh và Nguyễn Văn Âu (là nhân sự lần đầu).
Ban bầu cử đã tiến hành tổ chức bầu cử lấy 7/8 người vào Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới.
Ban kiểm phiếu gồm 3 đồng chí: Lê Quốc Hòa (trưởng ban), Nguyễn Thị Minh Kiều và Võ Đức Tiến. Sau khi kiểm phiếu bằng máy rất công bằng và chính xác, kết quả kiểm phiếu như sau:
1. Lê Văn Thọ: 41/42 phiếu
2. Nguyễn Tam Nga: 40/42 phiếu
3. Nguyễn Văn Minh: 41/42 phiếu
4. Hà Đức Kim: 31/42 phiếu
5. Hoàng Bá Khuyến: 33/42 phiếu
6. Hồ Thị Liên: 38/42 phiếu
7. Nguyễn Văn Dĩnh: 40/42 phiếu
8. Nguyễn Văn Âu: (Nhân sự lần đầu): 26/42 phiếu
BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025 gồm 7 đồng chí là: đồng chí Lê Văn Thọ, đồng chí Nguyễn Tam Nga, đồng chí Nguyễn Văn Minh, đồng chí Hà Đức Kim, đồng chí Hoàng Bá Khuyến, đồng chí Hồ Thị Liên và đồng chí Nguyễn Văn Dĩnh.
Sau khi thông báo kết quả kiểm phiếu Ban Chấp hành họp phiên đầu tiên. Phiên họp này nhằm bầu ra các chức danh trong BCH, kết quả như sau:
– Đồng chí Lê Văn Thọ : Bí thư Đảng bộ.
– Đồng chí Nguyễn Tam Nga : Phó bí thư Đảng bộ.
Đồng thời đại hội cũng bầu ra Ủy ban kiểm tra Đảng ủy và 4 đồng chí Đảng viên tiêu biểu đi dự Đại hội Đảng bộ thị xã Buôn Hồ (3 đồng chí đại biểu chính thức và một đồng chí là đại biểu dự khuyết).
Về Ủy ban kiểm tra Đảng ủy gồm 3 đồng chí: Nguyễn Tam Nga (Chủ nhiệm), Hoàng Bá Khuyến (Phó chủ nhiệm) và đồng chí Đặng Thị Thu Hằng.
Đại hội nhất trí đề cử bốn đồng chí sau làm đại biểu dự Đại hội Đảng bộ thị xã Buôn Hồ:
1. Đồng chí Lê Văn Thọ
2. Đồng chí Nguyễn Tam Nga
3. Đồng chí Hồ Thị Liên
4. Đồng chí Hà Đức Kim
Các đồng chí: Lê Văn Thọ, Nguyễn Tam Nga và Hồ Thị Liên là đại biểu chính thức và đồng chí Hà Đức Kim là đại biểu dự khuyết.
Đại hội nhất trí cao (100%) với những phương hướng và chương trình hành động đề ra trong dự thảo của Đại hội.
BCH mới ra mắt toàn đại hội. Đồng chí Lê Văn Thọ, Bí thư Đảng bộ, Hiệu trưởng nhà trường, đại diện BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020-2025 phát biểu nhận nhiệm vụ.
Trong không khí vui vẻ của cả nước sau chiến thắng đại dịch Covid 19, Đại hội đã diễn ra thành công và kết thúc tốt đẹp.

Một số hình ảnh khác tại Đại hội


Tiết mục văn nghệ chào mừng Đại hội.

Đại hội bỏ phiếu tín nhiệm Danh sách nhân sự BCH Đảng bộ
nhiệm kỳ 2020 – 2025.


BCH Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Thực hiện: Ban truyền thông