ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

ĐẠI HỘI ĐẢNG BỘ TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG

Lượt xem:

Sáng ngày 14/7/2020, trường THPT Hai Bà Trưng tổ chức đại hội Đảng bộ lần thứ II. Đây là một hoạt động chính trị quan trọng nhất của nhà trường trong năm năm qua, nhằm tổng kết nhiệm kỳ thứ nhất 2015 – 2020 và vạch ra phương hướng cho nhiệm kỳ 2020 – 2025. Những thảo luận trong Đại hội chính là nền tảng, định hướng cho sự [...]