HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU KÌ NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19

HỌC SINH TRỞ LẠI TRƯỜNG SAU KÌ NGHỈ PHÒNG DỊCH COVID-19

Lượt xem:

Sau hơn một tháng nghỉ học phòng dịch Covid-19. Sáng nay, ngày 02 tháng 3 năm 2020 gần 1000 học sinh và Cán bộ công nhân viên nhà trường đã chính thức trở lại học tập và làm việc. Ngay từ sáng sớm, đại diện BCH Đoàn trường, đại diện BCH Công Đoàn,Kế Toán, nhân viên Y Tế nhà trường, nhân viên Bảo Vệ đã có mặt trước cổng [...]
Mẫu đăng ký, cam kết phụ đạo học kỳ 2(NH: 2019-2020)

Mẫu đăng ký, cam kết phụ đạo học kỳ 2(NH: 2019-2020)

Lượt xem:

– GV CHỦ NHIỆM LẤY MẪU TỪ TRANG WEB NÀY HOẶC TỪ SMAS LÀM NỘP LẠI T. MINH VÀO SÁNG THỨ 2 HOẶC THỨ 3: 109-10/03/2020. [...]