ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

ĐẠI HỘI ĐOÀN TRƯỜNG THPT HAI BÀ TRƯNG THỊ XÃ BUÔN HỒ

Lượt xem:

Đại hội Đoàn TNCS là một trong những hoạt động chính trị thường niên của nhà trường. Năm nay, trong không khí thi đua sôi nổi lập thành tích chào mừng kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Đoàn TNCSHCM. Đoàn trường THPT Hai Bà Trưng tổ chức Đại hội nhằm đánh giá lại kết quả một năm hoạt động của tập thể Đoàn thanh niên trong nhà trường [...]